Chat hỗ trợ
Chat ngay
wintech tuyển dụng
nộp hồ sơ
wintech tuyển dụng
nộp hồ sơ
wintech tuyển dụng
nộp hồ sơ

môi trường làm việc tại windtech

IMG_9371

VĂN HÓA CÔNG TY

Windtech xây dựng một môi trường thân thiện, cởi mở và tôn trọng sự khác biệt

IMG_9371

TIÊU CHÍ NHÂN VIÊN

Nesta tìm kiếm những thành viên cầu tiên, giàu nghị lực trong sự nghiệp

IMG_9371

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Chúng tôi luôn chú trọng đào tạo nguồn lực bởi con người là tài sản quý giá nhất của công ty

CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG HẤP DẪN

các vị trí tuyển dụng

CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY

Số lượng cần tuyển: 5 người
Nơi làm việc: Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: August 30, 2020

CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY

Số lượng cần tuyển: 5 người
Nơi làm việc: Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: August 30, 2020

CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY

Số lượng cần tuyển: 5 người
Nơi làm việc: Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: August 30, 2020

CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY

Số lượng cần tuyển: 5 người
Nơi làm việc: Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: August 30, 2020

CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY

Số lượng cần tuyển: 5 người
Nơi làm việc: Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: August 30, 2020