Bộ máy tổ chức Công ty CP công nghệ Windtech Việt Nam

Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty CP công nghệ Windtech Việt Nam hướng tới sự tinh giản và  gọn nhẹ. Công ty được điều hành bởi ban giám đốc. Giám đốc là người trực tiếp quản lý nhà máy sản xuất và 05 phòng ban nghiệp vụ. 

05 phòng ban bao gồm: Phòng hành chính nhân sự; phòng kế toán; phòng kinh doanh; phòng kỹ thuật và phòng vật tư. Các phòng này thực hiện nhiệm vụ riêng và có trách nhiệm tham mưu cho giám đốc về lĩnh vực chuyên môn.

Nhà máy sản xuất được chia thành 06 bộ phận nhỏ: bộ phận QC;  xưởng điện; xưởng cơ khí; xưởng sơn; bộ phận bảo hành bảo trì; kho vận chuyển.

Với sự phân bổ

Hình ảnh bộ máy tổ chức 

Bộ máy tổ chức công ty cp công nghệ Windtech VN

Với một bộ máy hoạt động được tổ chức được tinh chế gọn nhẹ và đơn giản. Mỗi bộ phận sẽ thực hiện những nhiệm vụ riêng nhưng đều được thống nhất và tập trung nhằm tạo nhằm tạo ra kết quả cho mục tiêu mà công ty đã đặt ra. Dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty, mỗi phòng ban, mỗi cá nhân trong công ty Windtech Việt Nam đều thực hiện tốt chức trách và công việc của mình.